Voorhouts Kamerkoor
Jubileert

Messiah

G.F. Händel 

10 december 19:30 uur
Julianakerk, Julianastraat 6, 2171 CZ Sassenheim

Kaarten voor de uitvoering van de Messiah kunt u bestellen door het overmaken van
€ 25,- per kaart op bank.nr. NL70RABO 0366 0308 17 t.n.v. Voorhouts Kamerkoor, met in de omschrijving uw adres.
Na ontvangst van de betaling worden de kaarten u toegestuurd.